Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021

zoom link εξετάσεων

 Οι εξετάσεις Σεπτεμβρίου όλων των μαθημάτων του Βιομηχανικού Σχεδιασμού (1-4) θα γίνουν την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου, στις 15:00-17:00 στο ίδιο link, το οποίο είναι:

Join Zoom Meeting

https://authgr.zoom.us/j/93555090566

Meeting ID: 935 5509 0566

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου _ Β.Σ. 2

Σας ενημερώνουμε ότι η αξιολόγηση των φοιτητών/-τριών του μαθήματος "Βιομηχανικός Σχεδιασμός 2  θα γίνει με βάση:

Α) την τελική άσκηση εξαμήνου. Η άσκηση θα κατατεθεί με ηλεκτρονική υποβολή στο elearning του μαθήματος, με καταληκτική ημερομηνία την Tρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2020, μέχρι τις 23:59 μ.μ. Εκφώνηση και αναλυτικές οδηγίες στο: https://industrialdesign-1.blogspot.com/p/2020.html

Β) τις παρουσίες στο μάθημα.  Όπως έχει ανακοινωθεί, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι ο αριθμός των παρουσιών να καλύπτει τουλάχιστον τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων (8 στα 13). Εξαίρεση αποτελούν οι φοιτητές/-τριες προηγούμενων ετών, οι οποίοι/οποίες θα πρέπει μαζί με την υποβολή των εργασιών να υποβάλουν στο elearning ένα σημείωμα (σε μορφή word) το οποίο θα εξηγεί ποιό ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησαν το μάθημα, ώστε ο διδάσκων να ανατρέξει στο αρχείο του έτους και να διασταυρώσει τα στοιχεία.

Γ) τη γραπτή εξέταση. Η εξέταση αυτή θα έχει τη μορφή ενός σύντομου ερωτηματολογίου με 3-4 ερωτήσεις. Το έγγραφο με τις ερωτήσεις είναι ανεβασμένο στο e-learning. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να κατεβάσουν το έγγραφο και να συμπληρώσουν τις απαντήσεις στον προβλεπόμενο χώρο (η συμπλήρωση μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά - με πληκτρολόγηση, είτε χειρόγραφα στο εκτυπωμένο έγγραφο). Τέλος, θα πρέπει να υποβάλλουν το συμπληρωμένο έγγραφο (ηλεκτρονικό έγγραφο ή σκαναρισμένο/φωτογραφημένο χειρόγραφο) στο elearning μέχρι την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου, στις 11:59 το βράδυ. Το αρχείο των εξετάσεων θα πρέπει να είναι αποθηκευμένο με ονομασία του τύπου: exam paper_επίθετο φοιτητή όνομα φοιτητή (π.χ. exam paper_Liamadis Georgios). Η εξεταζόμενη ύλη αναγράφεται στο σύνδεσμο: https://industrialdesign-1.blogspot.com/p/blog-page_9.html


ΠΡΟΣΟΧΗ: επειδή τα μαθήματα του Βιομηχανικού Σχεδιασμού δεν θα διδαχθούν το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος (2021-2022), καλό είναι όσοι χρωστάτε το μάθημα να το δώσετε σε αυτή την εξεταστική, διαφορετικά η επόμενη εξέταση θα είναι το Σεπτέμβριο του 2022.

Επειδή ο αριθμός των φοιτητών του μαθήματος είναι μεγάλος, παρακαλούμε θερμά τα διαβάσετε και να ακολουθήσετε πιστά όλες τις παραπάνω οδηγίες ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα.

Παρότι η αξιολόγηση βασίζεται περισσότερο στην τελική άσκηση (project) και στις παρουσίες, τόσο η άσκηση όσο και η εξέταση είναι υποχρεωτικές και δεν υποκαθιστούν η μία την άλλη.

 

Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021

εξετάσεις | ανακοίνωση

 Σας ενημερώνουμε ότι η αξιολόγηση των φοιτητών/-τριών του μαθήματος "Βιομηχανικός Σχεδιασμός 2  θα γίνει με βάση:

Α) την τελική άσκηση εξαμήνου. Η άσκηση θα κατατεθεί με ηλεκτρονική υποβολή στο elearning του μαθήματος, με καταληκτική ημερομηνία την Tρίτη 29 Ιουνίου 2020, μέχρι τις 23:59 μ.μ. Εκφώνηση και αναλυτικές οδηγίες στο: https://industrialdesign-1.blogspot.com/p/2020.html

Β) τις παρουσίες στο μάθημα Όπως έχει ανακοινωθεί, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι ο αριθμός των παρουσιών να καλύπτει τουλάχιστον τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων (8 στα 13). Εξαίρεση αποτελούν οι φοιτητές/-τριες προηγούμενων ετών, οι οποίοι/οποίες θα πρέπει μαζί με την υποβολή των εργασιών να υποβάλουν στο elearning ένα σημείωμα (σε μορφή word) το οποίο θα εξηγεί ποιό ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησαν το μάθημα, ώστε ο διδάσκων να ανατρέξει στο αρχείο του έτους και να διασταυρώσει τα στοιχεία.

Γ) τη γραπτή εξέταση. Η εξέταση αυτή θα έχει τη μορφή ενός σύντομου ερωτηματολογίου με 3-4 ερωτήσεις. Το έγγραφο με τις ερωτήσεις θα ανέβει στο e-learning (και θα σας αποσταλλεί στο πανεπιστημιακό σας email) την ημέρα των εξετάσεων (29/6) στις 12 το μεσημέρι. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να κατεβάσουν το έγγραφο και να συμπληρώσουν τις απαντήσεις στον προβλεπόμενο χώρο (η συμπλήρωση μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά - με πληκτρολόγηση, είτε χειρόγραφα στο εκτυπωμένο έγγραφο). Τέλος, θα πρέπει να υποβάλλουν το συμπληρωμένο έγγραφο (ηλεκτρονικό έγγραφο ή σκαναρισμένο/φωτογραφημένο χειρόγραφο) στο elearning την ίδια ημέρα οποιαδήποτε στιγμή μέχρι τις 11:59 το βράδυ. Το αρχείο των εξετάσεων θα πρέπει να είναι αποθηκευμένο με ονομασία του τύπου: exam paper_επίθετο φοιτητή όνομα φοιτητή (π.χ. exam paper_Liamadis Georgios). Η εξεταζόμενη ύλη αναγράφεται στο σύνδεσμο: https://industrialdesign-1.blogspot.com/p/blog-page_9.html

Επειδή ο αριθμός των φοιτητών του μαθήματος είναι μεγάλος, παρακαλούμε θερμά τα διαβάσετε και να ακολουθήσετε πιστά όλες τις παραπάνω οδηγίες ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα ή καθυστερήσεις.

Παρότι η αξιολόγηση βασίζεται περισσότερο στην τελική άσκηση (project) και στις παρουσίες, τόσο η άσκηση όσο και η εξέταση είναι υποχρεωτικές και δεν υποκαθιστούν η μία την άλλη.

Τρίτη 8 Ιουνίου 2021

μάθημα 14ο | Η θέση του design στο ευρύτερο γίγνεσθαι

To Design ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ Επιστημών και Τεχνών
(πηγή: Liamadis G., Researching Design Pedagogies in different levels and fields
of Education: Towards a New Ideology in the Agenda of Design Education, 
6th International Student Triennial Symposium Connecting the Dots, Instambul, 2013)
- Ο ρόλος του Design στο ευρύτερο γίγνεσθαι
- Το Design ως εργαλείο γεφύρωση του χάσματος μεταξύ (Θετ.) Επιστημών και Τεχνών
- Το πρόβλημα της μονοδιάστατης STEM (Science, Technology, Engineering, Math) εκπαίδευσης
- Η εξέλιξη από την προσέγγιση 
STEM (Science, Technology, Engineering, Math) στο 
STE(Α)M (Science, Technology, Engineering, Arts, Math) (Maeda, J.) το 
STEM & IDEA (Science, Technology, Engineering, Math) & (Intuition, Design, Engineering, Math) (Maeda, J.) και τελικά στο 
STEM & [H]ARTS (Humanities & Arts) (Liamadis G.)
- Το παράδειγμα του Design Lab for Kids με στόχο τη διατήρηση της ενότητας Επιστημών και Τεχνών

Το Bermuda Quadrilateral του J.Maeda
Ο κύκλος δημιουργικότητας του Kreds κατά την N.Oxman

πηγή: Oxman N., The Age of Entanglement, Journal of Design and Science, 2016)

To agro.design workshop ως παράδειγμα διεπιστημονικής/διαθεματικής συνέργειας για τη διερεύνηση και ανάδειξη του κοινού τόπου μεταξύ Γεωπονίας και Design

____________________________________

περισσότερα:

- διαβάστε το paper του Γιώργου Λιαμάδη με τίτλο: "Researching Design Pedagogies in different levels and fields of Education: Towards a New Ideology in the Agenda of Design Education" εδώ
- διαβάστε το άρθρο της Neri Oxman με τίτλο: "The Age of Entanglement" εδώ
- διαβάστε περισσότερα για το ρόλο του Design στην εκπαίδευση, στις ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις του Design Lab for Kids εδώ
- δείτε την ιστοσελίδα του agro.design εδώ

Τρίτη 1 Ιουνίου 2021

μάθημα 13ο | Π.Παπαδημητράκη - Διάλεξη


Διάλεξη με θέμα "Silicone Valley - Breaking Techno-mediated Habits".
Η Πηνελόπη Παπαδημητράκη παρουσίασε την ερευνητική της δουλειά επάνω στις προσωπικές και χωρικές σχέσεις που αναπτύσσουμε με τις νέες τεχνολογίες.
Ερωτήσεις - Συζήτηση
____________________________
Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Εργαστήριο Βιομηχανικού Σχεδιασμού του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ στο πλαίσιο των μαθημάτων ΕΚΒΣ4 Βιομηχανικός Σχεδιασμός 2 και 06ΕΕ21 Σχεδιασμός Αντικειμένου (Τμήμα Αρχιτεκτόνων).

Κυριακή 30 Μαΐου 2021

ανακοίνωση | Πηνελόπη Παπαδημητράκη


Η Πηνελόπη Παπαδημητράκη παρουσιάζει τη βραβευμένη ερευνητική της δουλειά επάνω στις προσωπικές και χωρικές σχέσεις που αναπτύσσουμε με τις νέες τεχνολογίες.
____________________________
Η εκδήλωση οργανώνεται από το Εργαστήριο Βιομηχανικού Σχεδιασμού του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ στο πλαίσιο των μαθημάτων ΕΚΒΣ4 Βιομηχανικός Σχεδιασμός 2 και 06ΕΕ21 Σχεδιασμός Αντικειμένου (Τμήμα Αρχιτεκτόνων).
Στην παρούσα συνθήκη των ραγδαίων τεχνολογιών, κοινωνικών και χωρικών εξελίξεων, ανοίγουμε ένα παράθυρο γόνιμου διαλόγου και δημιουργικής αντιπαράθεσης επάνω σε φλέγοντα ζητήματα του κοινού μας παρόντος και μέλλοντος. 
___________________________
H διάλεξη είναι ανοικτή για το ευρύ κοινό. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να μπουν στη σελίδα του event στο facebook και να κλικάρουν το "GOING" ώστε να έχουμε μία εκτίμηση για τον αριθμό των ατόμων.

_______________
Meeting ID: 935 5509 0566
Passcode: 269601 See less

Τρίτη 25 Μαΐου 2021

μάθημα 12ο | Κατερίνα Καμπράνη - Lecture + Workshop1ο μέρος _ διάλεξη

Η Κατερίνα Καμπράνη παρουσίασε τα "Αβολα"

2ο μέρος _ workshop

- Εισαγωγή στο workshop
- Παρουσίαση μεθοδολογίας
- Διαμοιρασμός των ομάδων
- Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της άσκησης "Γλωσσοπλάστης"
- Διαμοιρασμός των ομάδων
- Παρουσίαση των σχεδιών για τα "Άβολα"

__________________________

Περισσότερα για την εκδήλωση και τα αποτελέσματα του workshop στον παρακάτω σύνδεσμο

Τρίτη 18 Μαΐου 2021

ανακοίνωση | Κατερίνα Καμπράνη

η Κατερίνα Καμπράνη παρουσιάζει τα Άβολα, ξεκλειδώνει τη δημιουργικότητά μας και όλοι μαζί σχεδιάζουμε ακόμη περισσσότερα... Άβολα Αντικείμενα!
____________________________
Η εκδήλωση οργανώνεται στο πλαίσιο των μαθημάτων ΕΚΒΣ4 Βιομηχανικός Σχεδιασμός 2 και 06ΕΕ21 Σχεδιασμός Αντικειμένου, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιομηχανικού Σχεδιασμού του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ.
____________________________
H διάλεξη είναι ανοικτή για το ευρύ κοινό. Οι φοιτήτριες και φοιτητές του μαθήματος, προκειμένου να συμμετάσχουν στο workshop που θα ακολουθήσει, παρακαλούνται να σχηματίσουν 4μελείς ομάδες και να γράψουν τα ονόματα των ομάδων στα σχόλια του post. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να μπουν στη σελίδα του event στο facebook και να κλικάρουν το "GOING" ώστε να έχουμε μία εκτίμηση για τον αριθμό των ατόμων.

_______________
Meeting ID: 935 5509 0566
Passcode: 269601 

μάθημα 11ο | κοινωνική ιστορία της αισθητικής προϊόντων
Διάλεξη με θέμα: "Kοινωνική Ιστορία της Αισθητικής Προϊόντων: το παράδειγμα του σχεδιασμού αυτοκινήτων"

Στη διάλεξη έγινε μια αναδρομή από τη γέννηση του αυτοκινήτου μέχρι και σήμερα. Αναλύθηκαν ζητήματα όπως:

- μορφολογικοί δανεισμοί από την ιππήλατη άμαξα
- η γέννηση της τυπολογίας του αυτοκινήτου
- αυτοκίνητα μαζικής παραγωγής και one-offs (κατά παραγγελία αυτοκίνητα)
- Harley Earl και η γέννηση του car styling
- τα πρώτα concept cars στο μεταπολεμικό τοπίο της τεχνολογικής ουτοπίας
- πολιτισμικές προσεγγίσεις της καινοτομίας σε Αμερική και Ευρώπη
- ορόσημα στην ιστορία του αυτοκινήτου: Austin Mini, Citroen 2CV, Citroen DS
- η πραγματιστική περίοδος του '70 και το folded paper design
- στρατηγική της κοινής πλατφόρμας τη δεκαετία του '80 και σήμερα
- το εσωτερικό των αυτοκινήτων ως χώρος διαβίωσης και τα voitures a vivre
- νέες τυπολογίες: SUV και crossover
- το αυτοκίνητο ως διάνυσμα και ως τόπος

________________________________

διαβάστε το κείμενο "το αυτοκίνητο ως διάνυσμα και ως τόπος" του υπογράφοντα εδώ: α' μέρος - β' μέρος (το κείμενο έχει δημοσιεθεί στο περιοδικό 4τροχοί, τεύχος αφιέρωμα "το μέλλον της Αυτοκίνησης", 2016)

διαβάστε τη σημειολογική ανάλυση του Roland Barthes για τη Citroen DS19 εδώ (κατά σειρά παρατίθενται: το πρωτότυπο κείμενο στα Γαλλικά και οι μεταφράσεις του σε Αγγλικά και τέλος Ελληνικά. Προτιμήστε το πρωτότυπο)

διαβάστε το κείμενο "Επιστημονικότητα και Ποίηση της Αυτοκίνησης" του υπογράφοντα εδώ (το κείμενο περιλαμβάνεται στο διανεμόμενο σύγγραμμα "Πολιτισμός της Αυτοκίνησης: Design & Styling")

Τρίτη 11 Μαΐου 2021

μάθημα 10ο | εργονομίαΕισαγωγή στην Εργονομία 

Μέσα από μια σειρά από παραδείγματα αντικειμένων εξετάστηκαν οι βασικοί παράγοντες της εργονομίας:

1 - Φυσικοί/σωματικοί εργονομικοί παράγοντες: Ανθρωπομετρία, Εμβιομηχανική (εξετάζουν τον τρόπο λειτουργίας του σώματος)
2 - Ψυχολογικοί εργονομικοί παράγοντες: Απτική Αντίληψη, Ακουστική Αντίληψη, Οπτική Αντίληψη, Νόηση (εξετάζουν τον τρόπο λειτουργίας του νου)
3 - Οργανωτικοί εργονομικοί παράγοντες (εξετάζουν τον τρόπο λειτουργίας ομάδων και κοινωνιών)

Εξετάσθηκαν επίσης οι έννοιες όπως:
 • εννοιολογικά μοντέλα
 • ιεράρχηση προτεραιοτήτων
 • περιορισμοί
 • διαθεσιμότητες
 • αναπληροφόρηση
 • φυσική αντιστοίχιση

 • σημειώσεις για την εργονομία από τον κατάλογο της έκθεσης "Ergonomics Real Design" εδώ
 • περισσότερα για την έκθεση "Ergonomics Real Design" στο Design Museum του Λονδίνου εδώ


Τρίτη 20 Απριλίου 2021

μάθημα 9ο | Concorde


"It symbolised optimism. It was everything that the 20th century could have stood for" [Sir Terence Conran]


Η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία σχεδιασμού του 20ου αιώνα. Ένα ποιητικό αντικείμενο αφηγείται το μαζικό φαντασιακό και την τεχνολογική ουτοπία και μας θυμίζει μια εποχή που η ανθρωπότητα οραματιζόταν το μέλλον.

α' μέρος:

Προβολή του ντοκιμαντέρ του BBC "Concorde: A Supersonic Story" (υποτιτλισμός στα Ελληνικά: Εργαστήριο Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΑΠΘ). 

β' μέρος:

Σύντομη παρουσίαση των βασικών σχεδιαστικών χαρακτηριστικών του Concorde 

Ακολούθησε συζήτηση.

Τρίτη 13 Απριλίου 2021

μάθημα 8ο | εταιρική ταυτότηταΠαρουσίαση με θέμα: "μορφολογία και αισθητική ως στοιχεία εταιρικής ταυτότητας" (corporate design)
Αναλύθηκε και συζητήθηκε το σχεδιαστικό λεξιλόγιο της εταιρικής ταυτότητας πέντε εταιριών (case studies):
- Audi
- Bang & Olufsen
- Leica
- Alessi
- Dyson

[ηλεκτρονικό μάθημα μέσω Skype for Business]
____________________________________

 • Για την εταιρική ταυτότητα διαβάστε το κεφάλαιο 6.2. του διδακτικού βιβλίου ("Πολιτισμός της Αυτοκίνησης, σελίδες 287-302)
 • Ένα βραβευμένο επιστημονικό κείμενο για την ενδιαφέρουσα περίπτωση εταιρικής φιλοσοφίας της Alessi, μπορείτε να διαβάσετε εδώ
 • Δείτε τον τρόπο με τον οποίο η Apple κατάφερε να ελαχιστοποιήσει τα επιμέρους τμήματα της κατασκευής και τις μεταξύ τους συνδέσεις με το "unibody design" εδώ

μάθημα 7ο | γραμμή, επιφάνεια, όγκος

Παρουσίαση με θέμα: "Γραμμή, Επιφάνεια, Όγκος: 3 στοιχεία γεωμετρικής οργάνωσης της σύνθεσης"

Γραμμή:
 • ακμές
 • αντανακλάσεις
 • αρμοί
 • δυναμικές / στατικές / εξπρεσσιονιστικές γραμμές (κ.ο.κ.)
 • ευθείες, καμπύλες, τεθλασμένες, οργανικές, κυματοειδείς γραμμές
Επιφάνεια:
 • επίπεδη / κυρτή / κοίλη
 • φορέας της σχεδιαστικής γλώσσας
 • οπτική ελαφρότητα
 • επίπεδες, πρισματικές, κυματοειδείς, οργανικές επιφάνειες
Όγκος:
 • κατανομή των μαζών
 • αναλογίες (κενά & πλήρη)
 • στιβαρότητα
 • αλληλοτεμνόμενοι όγκοι (όριο αλλαγής χρώματος / υλικού)

[ηλεκτρονικό μάθημα μέσω Skype for Business]